Za pomarańczowo ?

Projekt b2b działanie 8.2

Firma Technetium Realizuje projekt z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013.

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiekszanie innowacyjności gospodarki.

 

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

 
Projekt: Poprawa konkurencyjności poprzez integrację systemów informatycznych Technetium Mateusz Wiktor i współpracujących przedsiębiorstw


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”. 

Wartość projektu: 571 300,00 PL
Udział Unii Europejskiej: 387 060,00 PLN

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-18-084/12

 

 

 

 Realizujemy projekt b2b z dotacji UE działanie 8.2